Máy Mài Kim Loại Và Máy Chà Nhám Kim Loại

Nhà Sản Xuất Và Cung Cấp Máy Chà Nhám WORLDMAX

Sheng Yu chuyên sản xuất Máy mài kim loại và máy chà nhám kim loại. Chúng tôi luôn tin tưởng vào việc cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất và duy trì các dịch vụ nhằm giúp cho công ty hoạt động tốt nhất và dành được sự tín nhiệm trong lĩnh vực này.

Dòng Máy Mài Kim Loại Và Máy Chà Nhám Kim Loại:

Máy Chà Nhám Băng - MD-3775 / MDB-3775
Máy chà nhám băng - MD-3775 / MDB-3775
Máy Chà Nhám Thủ Công - HS-24/HS-36/HS-48
Máy chà nhám thủ công - HS-24/HS-36/HS-48
Máy Chà Nhám Băng Tự Động - PTWF-624 / PTWF-1224
Máy chà nhám băng tự động - PTWF-624 / PTWF-1224
Máy Chà Nhám Làm Nhẵn Bề Mặt - MS-106/206/306/406
Máy chà nhám làm nhẵn bề mặt - MS-106/206/306/406
Máy Chà Nhám Băng Tự Động - MS-112/212/312/412
Máy chà nhám băng tự động - MS-112/212/312/412
AUTOMATIC BELT GRINDING MACHINE - Finishing/ Surface grinding - MS-12-2S2B
AUTOMATIC BELT GRINDING MACHINE - Finishing/ Surface grinding - MS-12-2S2B
AUTOMATIC BELT GRINDING MACHINE-DRY LITHG DUTY - Finishing/ Surface grinding - MS-106D-2.0
AUTOMATIC BELT GRINDING MACHINE-DRY LITHG DUTY - Finishing/ Surface grinding - MS-106D-2.0
AUTOMATIC BELT GRINDING MACHINE - Finishing/ Surface grinding - TWF-2050
AUTOMATIC BELT GRINDING MACHINE - Finishing/ Surface grinding - TWF-2050
Metal sander - Finishing/ Deburring/ Surface grinding / Polishing - TWF-620P
Metal sander - Finishing/ Deburring/ Surface grinding / Polishing - TWF-620P
Manual Metal Sander RDB-06
Manual Metal Sander RDB-06
Máy Chà Nhám Băng - SV-106
Máy chà nhám băng - SV-106
Máy Chà Nhám Băng Nằm- DH-206
Máy chà nhám băng nằm - DH-206
Máy Chà Nhám - SW-18
Máy chà nhám - SW-18
Máy Chà Nhám Thủ Công- HS-08ALH
Máy chà nhám thủ công - HS-08ALH
Máy Chà Nhám Băng Tự Động - TWF-624
Máy chà nhám băng tự động - TWF-624