Máy Chà Nhám - SW-18

  • Máy Chà Nhám - SW-18
THÊM YÊU CẦU
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Máy Chà Nhám - SW-18

Mô tơ trục chính 5HP
Kích thước băng nhám 18"*48"
Kích thước 300* 400mm