Máy Chà Nhám Băng Nằm - DH-206

  • Máy Chà Nhám Băng Nằm- DH-206
THÊM YÊU CẦU
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Máy Chà Nhám Băng Nằm

MụcDH-206
Mô tơ 2 HP
Kích thước băng nhám 6" x 94"
Kích thước 6" x 24"
Tốc độ băng nhám 50HZ / 1160 R.P.M 60HZ / 1400 R.P.M.
Chiều cao bàn máy tính từ sàn 760 mm