เครื่องจักรสำหรับงานไม้ เครื่องจักรสำหรับงานไม้ในอุตสาหกรรม

บ้าน ผลิตภัณฑ์ เครื่องแปรรูปไม้

เครื่องแปรรูปไม้ เครื่องขัดไม้

Sheng Yu มีประสบการณ์ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเราจะให้คำมั่นว่าจะพัฒนาเครื่องจักรสำหรับงานไม้ในอุตสาหกรรมที่หลายหลาย และจะให้ตรงความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ในปัจจุบัน เราผลิตเครื่องจักรสำหรับงานไม้เป็นหลัก รวมไปถึงเครื่องตัดไม้ เครื่องขัดไม้ เลื่อยตัดไม้ เครื่องตัดไม้ เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานขนาดใหญ่ เครื่องขัดกระดาษทรายขนาดใหญ่ เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานสำหรับไม้ เครื่องทำพื้นไม้ เครื่องเก็บฝุ่นงานไม้ และเครื่องจักรเชิงเทคนิค

เครื่องจักรสำหรับงานไม้ ชุดเครื่องจักรสำหรับงานไม้ในอุตสาหกรรม