Máy Chuyên Chà Nhám - MS-314

  • Máy Chuyên Chà Nhám - MS-314
THÊM YÊU CẦU
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Máy Chuyên Chà Nhám - MS-314

MụcMS-314
Mô tơ băng nhám 5HP x 3
Mô tơ thủy lực 2HP
Kích thước bề rộng 80 -300 mm
Kích thước bề dài 200 -1200 mm