Máy Chà Nhám Hai Đầu - DS-606

  • Máy Chà Nhám Hai Đầu - DS-606
THÊM YÊU CẦU
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Máy Chà Nhám Hai Đầu

MụcDS-606
Mô tơ  2 HP
Kích thước băng nhám 6" x 60"