Máy Ép Thủy Lực, Máy Ép Nhôm Kiểu

  • Máy Ép Thủy Lực, Máy Ép Nhôm Kiểu
THÊM YÊU CẦU
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Máy Ép Thủy Lực Kiểu

Mô tơ thủy lực 5 HP
Lực nén 7 tons
Sự di chuyển bơm thủy lực 12 cc
Xy lanh thủy lực 80 x 150 mm
Tốc độ nâng xy lanh thủy lực 1.5/ 100mm /sec
Tốc độ hạ xy lanh thủy lực 2.26/ 66m m /sec
Kích thước bàn máy (DàixRộng xCao) 500 x 250 s 250 mm
Chiều cao bàn máy 740 mm
Hành trình nén 150 mm
Áp lực  150 kg /m²