เครื่องขัดแบบสายพานอัตโนมัติ - TWF-624

 

เครื่องขัดแบบสายพานอัตโนมัติ - TWF-624
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่นTWF-624
มอเตอร์สายพานกระดาษทราย 10 HP (Freq. inv. Control)
มอเตอร์ไฮดรอลิก 2 HP
ปริมาณความกว้าง / ความยาว 200 / 610 mm
ความเร็วของการฟีด 1~8 m/min (Speed valve adj.)
การยกเพลา Power & manu. Elev. (Digital position cont. op.)
พื้นที่โต๊ะ 300 x 640 mm
ขนาดของสายพานกระดาษทราย 8"x70" / 8"x2100 mm
ความเร็วของการขัดทราย 900~1800 R.P.M.