เครื่องขัดแบบสายพานอัตโนมัติ - MS-112/212/312/412

 

เครื่องขัดแบบสายพานอัตโนมัติ - MS-112/212/312/412
  • MS-112

  • MS-212

  • MS-312

  • MS-412

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายพานกระดาษทราย สายการผลิต
สายพานกระดาษทราย
สายการผลิต

 

อุปกรณ์เสริม

MS-312 Dust collection system (Dry machining)
ล้อผ้าขัดแบบไม่ได้ทอ
MS – 312 ระบบดักฝุ่น (เครื่องแบบแห้ง)
ล้อผ้าขัดแบบไม่ได้ทอ
อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแห้ง
ตัวควบคุมการยกหรือจอ LCD
อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแห้ง
ตัวควบคุมการยกหรือจอ LCD

 

คุณสมบัติ

สินค้าMS-112MS-212MS-312MS-412
ปริมาณ (กxxย) 300x50x∞ 300x50x∞ 300x50x∞ 300x50x∞
กำลังสำหรับสายพานกระดาษทราย 10HP 10HPx2 10HPx3 10HPx4
กำลังสำหรับการฟีด DC 1HP DC 1HP DC 2HP DC 3HP
กำลังสำหรับปั๊ม 1/4HP 1/4HP 1/2HP 1HP
ขนาดสายพานกระดาษทราย 70" x 13" 70" x 13" 70" x 13" 70" x 13"
ขนาดสายพานลำเลียง 130" x 13" 237" x 13" 273" x 13" 307" x 13"