เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานแนวราบ - DH-206

 

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานแนวราบ - DH-206
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบแนวราบ

สินค้าDH-206
 มอเตอร์ 2 HP
ขนาดสายพานกระดาษทราย 6" x 94"
ปริมาณ 6" x 24"
ความเร็วสายพานกระดาษทราย 50HZ / 1160 R.P.M 60HZ / 1400 R.P.M.
ความสูงของโต๊ะจากพื้น 760 mm